листопад22

27-28 жовтня в режимі онлайн-конференції відбулося 43-тє засідання Експертної групи з лісових пожеж.

Лісові пожежі є одним із найнебезпечніших екологічних факторів, що становить загрозу існуванню лісів. Унаслідок глобальної зміни клімату, посилення антропогенного навантаження на ліси в багатьох країнах світу та зокрема в Україні, пожежами охоплюються значні площі лісостанів. Зважаючи на це, обмін досвідом щодо ефективної боротьби з лісовими пожежами, протипожежної профілактики у лісах, заходів відносно пом’якшення впливу пожеж на екосистеми та оцінювання пожежної небезпеки надає можливість адаптувати кращі з закордонних практик для вітчизняних умов.

Під час заходу представниками країн-учасниць засідання Експертної групи було проведеноаналіз тенденцій цьогорічного пожежонебезпечногосезону як на рівні країн-учасниць, так і на загальноєвропейському рівні (див. фото нище). Так, характерними були 2 пожежні піки: зимово-весняний і літній.

Найбільш складний пожежонебезпечний сезон спостерігався на території Греції та Туреччини.До гасіння масових неконтрольованих пожеж були залучені сили та засоби, зокрема авіація, декількох країн Європи.

Значна кількість пожеж була відмічена також для країн Південної Європи та Північної Африки.

На засіданні було розглянуто випадки найбільших пожеж, яківиникли впродовж поточного року.Також фахівцями було надано оновленуінформацію щодо завершення робіт над методикою оцінювання ризиків природних пожеж і представлено удосконалену методику оцінювання пожежних ризиків у ландшафтах країнЄвропейського Союзу. Під час попереднього засідання представниками робочої групи, зокрема і від України, було внесено ряд пропозицій та зауважень щодо методики оцінювання природної пожежної небезпеки ландшафтів, більшістьіз них було враховано.

 

Представники кожної з країн представили найбільш значущі наукові проєкти та ініціативи, що стосувалися прогнозування виникнення пожеж, оцінювання пожежної небезпеки у ландшафтах, управління горючими матеріалами, постпірогенного відновлення ландшафтів,відновлення популяцій окремих видів рослин після пожеж тощо.

Окрему увагу науковці приділилизавершенню формування звіту JRCtechnicalreports «ForestFiresinEurope, MiddleEastandNorthAfrica 2020», у наповненні якого взяли участь усі країни-учасниці робочої групи. Цей збірник наразі готується до друку і є доступним за посиланням: publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126766.

Україну представляв співробітник УкрНДІЛГА с. н. с. лабораторії екології, канд. с.-г. наук С. Сидоренко. У своїй доповіді вінкоротко оглянув особливості пожежонебезпечного періоду 2021 р. в Україні. Сергій Сидоренко також проінформував колег щодо останніхініціатив,пов’язаних із управлінням пожежами в Україні: Державна стратегія національної системи управління ландшафтними пожежами на 2021–2035 роки (https://mepr.gov.ua/news/37619.html), Стратегія адаптації лісів та лісового господарства України до зміни кліматутощо.

 

Також анонсовано напрацювання останніх найбільш значимих наукових проєктів: запуску геопорталу «Ландшафтні пожежі України», керівник: Сергій Зібцев(www.wildfires.org.ua); Картографічно-аналітичної системи моніторингу викидів тепла та виявлення потенційно-небезпечних пожеж, керівник: Віра Балабух; Удосконалення методики оцінки і прогнозування пожежної небезпеки за умов погоди, керівник: Віра Балабух; Вивчення особливостейпірогенного пошкодження лісів у різних природних зонах України та розробка заходів щодо зменшення його негативних наслідків, керівник: Володимир Ворон.

Від України ініційовано дискусію щодо підходів до оцінювання пожежної небезпеки у відкритих типах ландшафтів: степових ділянок, луків, перелогів, сільськогосподарських земель та заболочених ділянок. Також обговорено можливості використання сучасних методів дистанційного зондування Землі для створення комбінованих індексів пожежної небезпеки на рівні ландшафтів.

 

 

Сергій Сидоренко,
с. н. с. лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА,
канд. с.-г. наук