травень30

Підвищення пожежних ризиків перебуває у фокусі міжнародної наукової спільноти. Розуміючи сучасні виклики, у Європі підтримується робота міждержавних експертних робочих груп, однією з яких є Експертна робоча група щодо лісових пожеж. У 2019 році до цієї групи приєдналася і Україна (представник – Сергій Сидоренко,  с. н. с. лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА). Експертна група з лісових пожеж (EGFF) – це консультативний орган, створення якого було ініційоване Європейською комісією у 1998 році. До групи залучено експертів із понад 40 країн Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Поточна робота EGFF групи зосереджена на розробці уніфікованих критеріїв оцінювання ризиків природних пожеж і зонування ландшафтів за рівнями пожежної небезпеки та рекомендацій щодо управління лісовими ландшафтами, орієнтованого на запобігання пожежам. Так, у 2021 р. опубліковано рекомендації «Land-based wildfire prevention», які було підготовлено Європейською Комісією за результатами спільної роботи з Експертною групою з лісових пожеж.

 

 

Рекомендації містять короткий виклад сучасних та майбутніх тенденцій виникнення пожеж у Європі та опис інструментів для моніторингу природних пожеж на європейському та національному рівнях, оцінено основні чинники, що підвищують ризики природних пожеж. Документ включає огляд найбільш ефективних профілактичних протипожежних заходів та кращих практик щодо їх реалізації. Коротко наведено опис методів управління пожежами та стратегію управління рослинними горючими матеріалами, як на рівні специфічних ділянок лісу, так і для рівня ландшафту. Окрему увагу приділено використанню практики контрольованих палів, яка наразі знаходить широке  застосування як у південних Європейських країнах, так і на півночі Європи.

 

 

Цей документ добре узгоджується з цілями Європейського Зеленого курсу (the European Green Deal) та Стратегії Біорізноманіття (the Biodiversity Strategy). Спільна робота експертів та європейських науковців направлена на розробку дієвих стратегій щодо пом’якшення  зростаючої загрози природних пожеж у Європі на Близькому Сході та Півночі Африки.

Сергій Сидоренко

 

 

с. н. с. лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА,

 

 

канд. с.-г. наук